ASWO Európske logistické centrum
-
9.000 m2 skladových priestorov
4.500 paletových miest
200.000 skladových pozícií
268 zamestnancov
5.000 telefonátov denne
Účinnosť dodávok > 90%
Centrálne zásobovanie pre 27 franchise partnerov a 6 dcérskych
spoločností v Európe